Muzeul de Artă, gazdă pentru muzica sufletului

http://www.informatiadeseverin.ro/ids2/index.php/eveniment/6806-muzeul-de-art-gazd-pentru-muzica-sufletului.html

Pentru a marca o sută de ani de la naşterea celei mai îndrăgite interprete de muzică populară, Maria Lătăreţu, documentaristul Dorin Brozbă, precum şi câteva personalităţi ale folclorului românesc au încercat să omagieze personalitatea şi creaţia „privighetorii“ cântecului popular românesc.
Chiar dacă au trecut mai bine de 40 de ani de la dispariţia interpretei, în amintirea sa, oameni cu adevărat pasionaţi se „încăpăţânează” să-i ducă mai departe zestrea de melodii, pe care a lăsat-o popo­rului român. În cinstea sa, în Târ­gu-Jiu, a fost iniţiat un festival-con­curs al cântecului popular ro­mânesc, ajuns la ediţia a 18-a. Câştigătoarea Marelui Premiu al fes­tivalului de anul acesta, Lu­ciana Ene, a fost prezentă ieri, la Mu­zeul de Artă din municipiu, alături de publicistul Dorin Broz­bă, care a învoit-o câteva ore de la şcoală pe tânăra solistă, pentru a-i delecta cu vocea sa pe seve­ri­ne­nii prezenţi la manifestare. „În aceste timpuri, singura bucurie a omului de rând a rămas muzica şi cred eu că muzica de bun gust nu se găseşte oriunde în ţară, cum avem noi în Oltenia. În acest sens, aş aminti câţiva mari artişti locali: Maria Lătăreţu, Maria Apostol, Filofteea Lăcătuşu, Domnica Trop, Constantin Gherghina, care din păcate, nu mai este printre noi. Aceşti oameni, la rândul lor, au făcut performanţă nu doar ca să fie recunoscuţi, ci să bucure publicul care asista cu plăcere la spectacolele lor. Eu mi-am propus încă de la început să scot tinerii în evidenţă, de aceea am venit cu Lu­­ciana Ene, o aşa-zisă cam­pioa­nă olim­pică a muzicii populare ro­mâ­neşti”, a menţionat Dorin Broz­bă. În ce priveşte cariera mu­zicală a ti­nerei speranţe, Luciana Ene a atras atenţia marilor rea­lizatori de emisiuni după ce a ajuns în finala concursului „Vocea populară”.

Pe urmele Mariei Lătăreţu…

Deşi locuieşte de 34 de ani în Târgu Jiu, Dorin Brozbă nu se es­chivează să-şi recunoască ori­ginile, acesta venind pe lume în satul Crăgueşti, aflat la o distanţă nu prea mare de Severin. Dar, pen­tru că a fost fascinat din co­pilărie de domeniul energetic, a do­rit să urmeze un liceu în do­meniu şi l-a găsit pe cel din Târgu Jiu. De la absolvire şi-a găsit un loc de muncă la Termocentrala Ro­vinari, însă nu s-a mulţumit să-şi consume existenţa desfă­şu­rând o singură activitate. De aceea, în urmă cu opt ani, a în­fiinţat, împreună cu alţi asociaţi, o editură, al cărei scop precis a fost acela de a reanima memoria per­sonalităţilor gorjene. Prima pe listă a fost chiar Maria Lătăreţu, des­pre care Dorin Brozbă a vrut nea­părat să facă un film docu­men­tar. Astfel, în anul 2004, a avut loc lansarea filmului, pe un post naţional de televiziune, eve­ni­mentul în sine atrăgând nu­meroşi sponsori care au sprijinit ideea amenajării unei case-muzeu în localitatea de origine a artistei, Bălceşti, Gorj, aflată la 35 de kilometri de municipiul Târgu Jiu. Ulterior, a fost  organizat un spec­ta­col grandios, din care s-au strâns aproximativ 10.000 lei, bani cu care a putut fi  dus la bun sfârşit planul documentaristului. Aşa­dar, în anul 2006, pe 20 sep­tembrie, a avut loc inaugurarea casei-muzeu, dar Dorin Brozbă nu s-a oprit aici. A făcut rost de ima­gini pe care Televiziune Ro­mână le-a filmat cu două săp­tămâni înaintea tragicului deces al solistei şi a realizat încă un film documentar. În plus, cu aju­torul Ioanei Lătăreţu, nora regre­tatei artiste, a scris două cărţi-do­cu­ment  -„ Maria Lătăreţu, pri­vi­­ghe­toarea nepereche” (2006) şi „Ma­ria Lătăreţu şi festivalul său de la Târgu-Jiu” (2010), volume pe care le-a lansat cu prilejul or­ga­­nizării evenimentului co­me­morativ din Severin. Special pen­tru această ocazie, Dorin Brozbă a adus şi un album muzical cu două­zeci de piese celebre ale so­listei.

Domnica Trop, „mama cân­tecului popular mehedinţean”

Invitată specială, „Mama Domnica”, cel mai mare rapsod al Me­hedinţiului, a învins ceaţa lăsată peste văzduhul zonei de nord a judeţului şi s-a pornit din Is­verna spre Severin, de la pri­mele ore ale dimineţii. A venit pre­gătită cu două cântece, „Marie, Ma­rie”, pe care le-a interpretat la în­cheierea Festivalului „Maria Lă­tăreţu” în urmă cu câteva zile, dar şi cu o piesă nouă. În luna sep­tembrie, autorităţile gorjene i-au făcut Domnicăi Trop o mare bu­curie, dedicându-i o casă-mu­zeu în localitatea Curtişoara. De la o vreme, cel care îi poartă o deo­sebită grijă interpretei este Dan Alexoae, care o urmează pre­tutindeni, unde „Mama Domnica” este invitată să cânte. Mai nou, în această „echipă” de susţinători a fost cooptată şi solista de muzică populară Oana Pârvan.

Claudia Ţuţuman

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!